10 Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa mới nhất

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Câu 1.Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu hiện qua

A. hai quá trình liên quan với nhau:  sinh trưởng và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

B. ba quá trình không liên quan với nhau:  sinh trưởng,  phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

C. ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng,  phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

D. hai quá trình liên quan với nhau: phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

Câu 2. Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho hạt nảy mầm,

A. khí khổng mở,  ức chế hoa nở

B. hoa nở, khí khổng mở

C. hoa nở, khí khổng đóng

D. kìm hãm hoa nở và khí khổng mở

Câu 3. Cho các loài thực vật sau:

⦁ Thanh Long

⦁ Cà tím

⦁ Cà chua

⦁ Cà phê ngô

⦁ Lạc

⦁ Đậu

⦁ Củ cải đường

⦁ Ngô

⦁ Sen cạn

⦁ Rau diếp

⦁ Hướng dương

Trong các loài cây trên, có bao nhiêu cây trung tính?

A. 5    B. 6    C. 7    D. 9

Câu 4. Quang chu kỳ là

A. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 18: Tuần hoàn máu

B. thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong ngày

C. thời gian chiếu sáng trong một ngày

D. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa

Câu 5. Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ

A. 14    B. 15    C. 12    D. 13

Câu 6. Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở

A. Chồi nách    B. Lá

C. Đỉnh thân    D. Rễ

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B A A A B

Có thể bạn quan tâm

  • Nghị luận: Ý nghĩa của thời gian
  • Tả lớp học của em lớp 5, 6 hay nhất
  • Thuyết minh về cây phong ba
  • Nêu diễn biến tâm lí và thái độ của Dế Mèn trước cái chết của Dế Choắt
  • Diễn biến tâm trạng nhân vật người anh trong văn bản Bức tranh của em gái tôi
  • Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa (tiếp)
  • Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11 Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (tiết 1)
  • Phân tích Đôi mắt của Nam Cao để thấy được tầm quan trọng của cách mạng đối với cuộc sống con người.