10 Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật mới nhất

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu 1. Testosterone được sinh sản ra ở

A. tuyến giáp    B. tuyến yên

C. tinh hoàn    D. buồng trứng

Câu 2.  Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

A. chậm lớn hoặc ngừng lớn,  trí tuệ kém

B. các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển

C. người bé nhỏ hoặc khổng lồ

D. các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển

Câu 3. Nhân tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng và phát triển của động vật là

A. yếu tố di truyền    B. hoocmôn

C. thức ăn    D. nhiệt độ và ánh sáng

Câu 4. Ơstrogen được sinh ra ở

A. tuyến giáp    B. buồng trứng

C. tuyến yên    D. tinh hoàn

Câu 5. Ơstrogen có vai trò

A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

B. tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, qua đó làm tăng sự sinh trưởng của cơ thể

C. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

D. kích thích chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Câu 6. Hoocmôn sinh trưởng (GH)  được sinh sản ra ở

A. tuyến giáp    B. buồng trứng

C. tuyến yên    D. tinh hoàn

Câu 7.  Tirôxin được sản sinh ra ở

A. tuyến giáp    B. buồng trứng

C. tuyến yên    D. tinh hoàn

Câu 8.  Tirôxin có tác dụng kích thích

A. quá trình sinh tổng hợp protein,  do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào,  vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

B. chuyển hóa ở tế bào,  kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

C. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

D. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C C A B C C A B

Có thể bạn quan tâm

  • Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) (phần 3)
  • Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp)
  • Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy (phần 1)
  • Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (phần 2)
  • Tả quyển sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 1 hay ngắn gọn
  • Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) (phần 3)
  • Phân tích Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (bài 1) – Văn mẫu 7
  • Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại (phần 3)

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Ôn tập chương 2