10 Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 3 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11: Chương 3

Câu 1. Khi cho dòng điện chạy qua một sợi dây thép có hệ số nhiệt điện trở là 0,04 K-1 thì điện trở của nó tăng gấp đôi. Nhiệt độ của sợi dây đã tăng thêm

A.800oC    B.250oC    C.25oC    D.80oC

Câu 2. Một bong đèn có hệ số nhiệt điện trở của dây tóc là 4,5.10-4 K-1. Khi đèn sáng bình thường thì điện trở của dây tóc đèn là 1,2Ω. Ở nhiệt độ 20oC thì điện trở của dây tóc đèn là 0,72Ω. Nhiệt độ của dây tóc đèn khi đèn sáng bình thường xấp xỉ bằng

A.1480oC    B.1520oC    C.1500oC    D.750oC

Câu 3. Một cặp nhiệt điện đồng-constantan có hệ số nhiệt điện động là 42,5μV/K đước nối với một milivon kế thành một mạch kín. Một mối hàn của cặp nhiệt điện được giũ trong không khí ở 25oC, mối hàn còn lại được nhúng vào khối thiếc đang nóng chảy. Khi đó milivon kế chỉ 9 mV. Nhiệt độ nóng chảy của thiếc là

A.509oC    B.512oC    C.885oC    D.300oC

Câu 4. Dây tóc của bóng đèn khi sáng bình thường ở 2485oC có điện trở gấp 12 lần so với điện trở của nó ở 20oC. hệ số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn là

A.1,24 K-1    B.4,46.10-3K-1    C.44,6.10-3K-1    D.12,4.10-3K-1

Câu 5. Một dòng điện không đổi đi qua một dây dẫn bằng đồng có chiều dài 10m, tiết diện 0,5mm2. Trong thời gian 1s nó toả ra nhiệt lượng 0,1J. Biết điện trở suất của đồng là 1.6.10-8Ω m. Số electron di chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong 1s là

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Kính hiển vi

A.3,5.1018    B.80.10-8    C.35.1023    D.80.10-4

Câu 6. Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động αT=52,6.10-6V/K, một đầu mối hàn được nhúng vào nước đá đang tan, đàu còn lại đưa vào trong lò điện ở nhiệt độ 600oC. suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện bằng

A. 31,2V    B.31,2.10-3V    C.15,5V    D.155V

Câu 7. Cho biết nikem có khối lượng mol nguyên tử là 58,7 và hoá trị. Nếu cho dòng điện không đổi có cường độ 5A chạy qua một bình điện phân chứa dung dịch muối niken trong khoảng thời gian 1 giờ thì khối lượng niken giải phóng ra ở catot của bình điện phân là

A. 5,47g    B.2,73g    C.547g    D.273g

Câu 8. Để mạ đồng hai mặt của một tấm sắt có diện tích mỗi mặt là 25cm2, người ta lấy nó làm catot của bình điện đựng dung dịch CuSO4còn anot là một thanh đồng nguyên chất, rồi cho dòng điện có cường độ 10A chạy qua trong thời gian 16 phút 5 giây. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là 64, hoá trị 2 và khối lượng riêng 8,9g/cm3. Bề dày lớp đồng bám trên tấm sắt là

A.1,8.10-3cm    B.3,6.10-3cm

C. 7,2.10-3cm    D.72.10-3cm

Câu 9. Trong sự điện phân dung dịch CuSO4 người ta thu được 500g đồng. Hiệu điện thế đặt vào hai điện cực là 24V. Biết hiệu suất của bình điện phân là 80%, khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64 và hoá trị 2. Điện năng cần thiết cho quá trình điện phân là

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Đoạn mạch chứa nguồn điện – Ghép các nguồn điện thành bộ (Phần 2)

A.12,5 kW.h    B.8 kW.h    C.1,25 kW.h    D.8 kW.h

Câu 10. Khi điện phân dung dịch CuSO4 với các điện cực không phải bằng đồng thì giữa anot và catot xuất hiện một suất điện động 𝛏 có tác dụng ngược với tác dụng của hiệu điện thế U đặt vào hai điện cực. Biết U=6V, 𝛏=1V, điện trở bình điện phan r=1Ω, đồng có khối lượng mol nguyên tử là 64 và hoá trị 2. Khối lượng đồng bám vào catot trong thời gian 0,5 giờ xấp xỉ bằng

A.5,97g    B.3g    C.0,1g    D.0,2g

Dùng dữ kiện sau để trả lwoif các câu III.11, III.12, III.13

Biết khoảng cách giữa anot và catot (phẳng) của một đèn điện tử hai cực là 4.10-3m, hiệu điện thế giữa anot và catot là 20V, dòng điện trong mạch là 10-2A.

Câu 11. Số electron đến anot trong mỗi giây là

A. 6,25.106    B.2,65.106    C.7,25.106    D.6,65.1012

Câu 12. Lực tác dụng lên electron trong khoảng không gian giữa anot và catot là

A.12,8.106N    B.8.10-3N    C.12,8.10-3N    D.8.10-16N

Câu 13. thời gian để electron chuyển động từ catot tới anot là ( biết khối lượng electron là 9,1.10-31 kg)

A.3.10-19 s    B.3.10-6s    C.3.10-3s    D.3s

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Đáp án B C A B A B A C A B A D A

Câu 1: B

Câu 2: C

bai tap trac nghiem vat li lop 11 chuong 3 1 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 3

Câu 3: A

bai tap trac nghiem vat li lop 11 chuong 3 2 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 3

Câu 4: B

bai tap trac nghiem vat li lop 11 chuong 3 3 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 3

Câu 5: A

bai tap trac nghiem vat li lop 11 chuong 3 4 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 3

Câu 6: B

𝛏=αT(T1-T2)=52.10-6[(600+273)-(0+273)] =31,2.10-3V

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Từ thông – Cảm ứng điện từ (Phần 1)

Câu 7: A

bai tap trac nghiem vat li lop 11 chuong 3 5 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 3

Câu 8: C

bai tap trac nghiem vat li lop 11 chuong 3 6 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 3

Câu 9: A

bai tap trac nghiem vat li lop 11 chuong 3 7 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 3

Câu 10:B

bai tap trac nghiem vat li lop 11 chuong 3 8 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 3

Câu 11: A

bai tap trac nghiem vat li lop 11 chuong 3 9 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 3

Câu 12: D

bai tap trac nghiem vat li lop 11 chuong 3 10 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 3

Câu 13: A

bai tap trac nghiem vat li lop 11 chuong 3 11 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 3

Có thể bạn quan tâm

  • Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Điện năng – Công suất điện (Phần 1)
  • Biểu cảm về cây dừa trong đời sống người dân Nam bộ
  • Đề KSCL tháng 10 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội
  • Đề ôn tập môn Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2
  • Tả ngôi trường của em
  • Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Định luật ôm đối với toàn mạch (Phần 2)
  • Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)
  • Tả chị gái của em – văn lớp 6