11 Đề khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán – Trường THPT Hàn Thuyên mới nhất

Đề khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán – Trường THPT Hàn Thuyên

Câu 1:(2,0 điểm) Cho hàm số y = –x2 + 4mx + m2 -1 có đồ thị là một Parabol ( m là tham số thực)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m=1.

b) Tìm m để (P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt.

Câu 2:(1,0 điểm)

a) Rút gọn biểu thức

b) Cho tan x = 3. Tính giá trị biểu thức A = (cos 2x – 2)(1- tan x)

Câu 3:(1,0 điểm) Giải phương trình

de khao sat chat luong lop 11 mon toan truong thpt han thuyen 1 - Đề khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán - Trường THPT Hàn Thuyên

Câu 4:(1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(2;1), B(-1;-2) và đường tròn  ( C) có phương trình ( x -1)2+ ( y – 2)2 = 4. Viết phương trình đường thẳng AB và tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB và đường tròn ( C).

Câu 5: (1,0 điểm) Cho phương trình

de khao sat chat luong lop 11 mon toan truong thpt han thuyen 2 - Đề khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán - Trường THPT Hàn Thuyên

Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Câu 6:(1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(-3;2), B(1;1). Tìm tọa độ điểm C thuộc trục Ox sao cho diện tích tam giác ABC bằng 3.

Câu 7:(1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm I(1;2), góc BAC bằng 60. Đường phân giác trong góc A có phương trình 9x + y +1 = 0.

Trung điểm AB là điểm M thuộc đường thẳng (d): x + y1 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A và viết phương trình đường thẳng BC.

Câu 8:(1,0 điểm) Giải hệ phương trình

de khao sat chat luong lop 11 mon toan truong thpt han thuyen 3 - Đề khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán - Trường THPT Hàn Thuyên

Câu 9:(1,0 điểm) Cho a,b,c là những số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau

Xem thêm:  Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh – Trường THPT Hàn Thuyên

de khao sat chat luong lop 11 mon toan truong thpt han thuyen 4 - Đề khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán - Trường THPT Hàn Thuyên


ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM  MÔN: Toán LỚP:11

de khao sat chat luong lop 11 mon toan truong thpt han thuyen 5 - Đề khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán - Trường THPT Hàn Thuyên
Dap an de KSCL lop 11 mon Toan cau 1,2
de khao sat chat luong lop 11 mon toan truong thpt han thuyen 6 - Đề khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán - Trường THPT Hàn Thuyên
Dap an de KSCL lop 11 mon Toan cau 4,5,6
de khao sat chat luong lop 11 mon toan truong thpt han thuyen - Đề khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán - Trường THPT Hàn Thuyên
Dap an de KSCL lop 11 mon Toan cau 7, 8,9
 

Có thể bạn quan tâm

  • Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh – Trường THPT Hàn Thuyên
  • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 – Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  • Đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội – Sở giáo dục và đào tạo Khánh Hòa năm 2014
  • Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Bình Thuận
  • Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 đầu năm – Trường THCS Bình Khê
  • Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Văn lớp 6 – Trường THCS Võ Thị Sáu
  • Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 – Trường Tiểu học thị trấn Đoan Hùng
  • Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán – Trường THCS Mỹ Thuận