11 Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 lớp 9 môn Địa – Trường THCS Lý Tự Trọng mới nhất

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 lớp 9 môn Địa – Trường THCS Lý Tự Trọng

KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN ĐỊA LÍ 9 KÌ 2

NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời gian làm bài 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (2,5đ) Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện tự nhiên nào để phát triển mạnh kinh tế biển?

A. Biển ấm, ngư trường rộng, hải sản phong phú.

B. Gần đường hàng hải quốc tế.

C. Thềm lục địa nông, giàu tiềm năng dầu khí.

Câu 2. Vùng Đông Nam Bộ có tổng số vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào năm 2003 chiếm bao nhiêu %?

A. 45                  B. 50                  C. 50.1                   D. 60.1

Câu 3: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. Vĩnh Long        B. Bình Dương    C. Bình Phước         D. Long An

Câu 4: Vùng Đồng bằng sông cửu Long nằm ở phía nào của vùng Đông Nam Bộ?

A. Đông Nam     B. Tây                C. Tây Nam            D. Nam

Câu 5: Điền từ vào chỗ trống (….) sau cho phù hợp về kết quả của quá trình phát triển kinh tế nước ta:

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 9 chương 4 – Trường THCS Đỗ Cận

Ngày nay ở Đông Nam Bộ, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng trưởng (1)……………, chiếm tỉ trọng (2)…………….. trong GDP của vùng.

II. Tự luận: (7,5đ)

Câu 1: (3 đ) Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tác động của chúng đối với phát triển kinh tế – xã hội?

Câu 2: (1 đ) Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn ở Đông Nam Bộ?

Câu 3: (3,5đ) Dựa vào bảng số liệu sau:

Bảng diện tích và sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002

 

Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Diện tích (nghìn ha)

3834,8

7504,3

Sản lượng (triệu tấn)

17,7

34,4

a. Tính năng suất lúa của ĐBSCL và cả nước?

b. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện diện tích và sản lượng lúa năm 2002 ở Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước và nhận xét.


Đáp án đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Địa lý

I/ Trắc nghiệm: 2,5 đ

Mỗi câu chọn đúng 0,5 đ

1. A, B, C                2. C                   3. A                  4. B

Câu 5: (1) nhanh; (2) lớn nhất

II/ Tự luận:7,5đ

Câu 1: (3đ)

– Giàu tài nguyên để phát triển nông nghiệp: đồng bằng rộng, đất phù sa (0,5đ), khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào (0,5đ), sinh vật phong phú và đa dạng (trên cạn, dưới nước) (0,5đ)

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 9 Chương 3 – Trường THCS Hiếu Trung

– Khó khăn: lũ lụt (0,5đ); diện tích đất phèn, đất mặn lớn (0,5đ); thiếu nước ngọt trong mùa khô. (0,5đ)

Câu 2: (1đ) Phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn ở Đông Nam Bộ vì:

– Rừng ở Đông Nam Bộ không còn nhiều. (0,5đ)

– Bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn sinh thủy và giữ gìn cân bằng sinh thái (0,5đ)

Câu 3: (3 đ)

a. Tính năng suất lúa: Sản lượng/ diện tích:

b. Vẽ biểu đồ

* Tính tỉ lệ (%): (0,5đ)

 

Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Diện tích (%)

51.1

100

Sản lượng ( %)

51.5

100

* Vẽ biểu đồ:

–  Biểu đồ 1đ (mỗi vùng vẽ đúng tỉ (ở mỗi hình), chú giải phù hợp (0,25đ)

– Tiêu chí, tên biểu đồ (0,5đ)

Biểu đồ diện tích và sản lượng lúa năm 2002 của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước

* Nhận xét:

– Vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ chiếm 51.1% diện tích nhưng sản lượng lúa lại chiếm tới 51.5% của cả nước (0,5đ). Cho thấy năng suất lúa của vùng cao hơn năng suất lúa trung bình của cả nước. (0,5đ)

 

Có thể bạn quan tâm

  • Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 18: Tuần hoàn máu (tiếp)
  • Đề kiểm tra học kì 2 (tiếp)
  • Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán – Trường THCS Chu Văn An
  • Đề kiểm tra học kì 2
  • Đề kiểm tra học kì 1 môn Khoa học lớp 5 – Trường Tiểu học Phú Hòa
  • Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 – Trường THCS Thành Công
  • Đề kiểm tra học kì 1 (tiếp)
  • Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 10 chương 4 – Trường THPT Nhật Tảo

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 – Trường THCS Thành Công