11 Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 – Trường THCS Thành Công mới nhất

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 – Trường THCS Thành Công

Phần I: Trắc nghiệm (4.0 điểm).

Câu 1: (2.0 điểm) Hãy ghép nối các mốc thời gian với Sự kiện lịch sử trong bảng  sau cho đúng.

Thời gian

Nối

Sự kiện
a. 3.2.1930   1. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.
b. 8.1945 2. Đảng abcxyz Việt Nam ra đời
c. 7.5.1954 3. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở  Đông Dương được kí kết.
d. 21.7.1954

 

 

 

4. Chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ giành thắng lợi

Câu 2: (2.0 điểm): Hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử Việt Nam sau đây cho đúng. Bằng cách đánh thứ tự 1. 2. 3. 4.  vào  ( ………)

a, Chiến dịch biên giới nổ ra ( ………)

b, Nư­ớc Việt Nam Dân chủ cộng hoà thành lập. ( ………)

c, Mặt trận Việt Minh ra đời. ( ………)

d, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ( ………)

Phần II: Tự luận (6.0 điểm).

Câu 3: (3,0 điểm)  Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930).

Câu 4: (3,0 điểm) Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi ra đời đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

 ĐÁP ÁN CHI TIẾT CỦA ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 9 HỌC KÌ 2

CÂU

NỘI DUNG DIỄN ĐẠT

ĐIỂM

1

(2,0 đ)

- Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 - Trường THCS Thành Cônga – 2

0,5

- Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 - Trường THCS Thành Côngb – 1

0,5

- Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 - Trường THCS Thành Côngc – 4

0,5

- Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 - Trường THCS Thành Côngd – 3

0,5

2

(2,0 đ)

1, Mặt trận Việt Minh thành lập

0,5

2, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời.

0,5

3, N­ước Việt Nam Dân chủ cộng hoà thành lập.

0,5

4, Chiến dịch biên giới nổ ra

0,5

3

(3,0 đ)

a – Hoàn cảnh: (1,0 đ)

 

 

– Sự phát triển của phong trào cách mạng VN.

0,35

– Sự hoạt động riêng rẽ của 3 tổ chức cách mạng VN.

0,35

-Yêu cầu lịch sử của cách mạng VN.

0,3

b – Nội dung: (2,0 đ)

 

 

– Thời gian, địa điểm, thành phần của Hội nghị (…)

0,5

– Hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức abcxyz thành 1 Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản VN.

0,75

– Thông qua chíng cư­ơng vắn tắt, sách l­ợc vắt tắt…do Nguyễn Aí Quốc soạn thảo.

0,75

4

(3,0 đ)

a – Giải thích:

 

 

– Giặc ngoại xâm: Quân sự: Giặc ngoại xâm, tay sai

0,75

– Về kinh tế: Giảm sút…

0,75

– Về tài chính: Trống rỗng, cạn kiệt…

0,5

– Văn hoá – giáo dục: Nạn mù chữ, các tệ nạn xã hội…

0,5

b –  Kết luận: Nư­ớc ta rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”

0,5

TỔNG ĐIỂM

10,0

 

Có thể bạn quan tâm

  • Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Văn – Trường THCS Tân Hiệp
  • Đề thi Lịch sử và Địa lý lớp 5 học kì 2 – Trường Tiểu học Hùng Vương
  • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học lớp 12 số 2 học kì 1 (Phần 4)
  • Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu
  • Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 10 chương 4 – Trường THPT Nhật Tảo
  • Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11 Bài 11: Khu vực Đông Nam Á (tiết 3)
  • Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt
  • Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán – Trường THCS Chu Văn An

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 9 chương 4 – Trường THCS Đỗ Cận