11 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán – Trường THCS Mỹ Thuận mới nhất

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán – Trường THCS Mỹ Thuận

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)  Hãy khoanh vào đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Hàm số y = -3x2:

A. Nghịch biến trên R.

B. Đồng biến trên R.

C. Nghịch biến khi x > 0, đồng biến khi x < 0

D. Nghịch biến khi x < 0, đồng biến khi x > 0

Câu 2. Trong các hệ phương trình sau đây hệ phương trình nào vô nghiệm:

Câu 3. Hệ phương trình: de thi hoc ki 2 lop 9 mon toan truong thcs my thuan 1 - Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán - Trường THCS Mỹ Thuận

de thi hoc ki 2 lop 9 mon toan truong thcs my thuan 2 - Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán - Trường THCS Mỹ Thuận

Câu 4: Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 27 và tích của chúng bằng 180. Hai số đó là:

A. -12 và -15     B. 15 và 12    C. 9 và 20     D. 15 và -12

Câu 5: Tọa độ hai giao điểm của đồ thị hai hàm số và  là:

A. (1; -1) và (1; 2)      B. (1; 1) và (1; 2)     C. (1; 2) và (2; 4)   D. (1; 1) và (2; 4)

Câu 6: Cho hình vẽ bên, biết số đo góc MAN = 30 Số đo góc PCQ  ở hình vẽ bên là:

 

de thi hoc ki 2 lop 9 mon toan truong thcs my thuan 3 - Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán - Trường THCS Mỹ Thuận

A.  góc PCQ  = 120

B.  góc PCQ  = 60

C.  góc PCQ  = 30

D.  góc PCQ  = 240

B.Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (1đ): Giải hệ phương trình: de thi hoc ki 2 lop 9 mon toan truong thcs my thuan 4 - Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán - Trường THCS Mỹ Thuận

Câu 8 (1đ):  Cho phương trình bậc hai ẩn x, ( m là tham số): x2 – 4x + m = 0 (1)

a, Giải phương trình với m = 3.

b, Tìm điều kiện của m để phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt.

Câu 9 (1,5 đ):  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 17m và diện tích của mảnh đất là. Tính các kích thước của mảnh đất đó.

Câu 10 (3 đ): Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tai E. Kẻ EF ⊥AD. Gọi M là trung điểm của AE. Chứng minh rằng:

a. Tứ giác ABEF nội tiếp một đường tròn.

b. Tia BD là tia phân giác của góc CBF.

c. Tứ giác BMFC nội tiếp một đường tròn.

Câu 11 (0,5 đ):  Tính diện tích xung quanh của một chiếc thùng phi hình trụ, biết chiều cao của thùng phi là 1,2 m và đường kính của đường tròn đáy là 0,6m.


ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi ý chọn đúng đáp án được 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B A B D A

II. Tự luận (7 điểm)

de thi hoc ki 2 lop 9 mon toan truong thcs my thuan 5 - Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán - Trường THCS Mỹ Thuận
Đáp án phần tự luận
 

Có thể bạn quan tâm

  • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
  • Đề thi cuối kì 2 môn Toán và Tiếng Việt lớp 5 – Trường Tiểu học Tân Hòa
  • Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 – Trường Tiểu học Trung Yên
  • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 – Trường THPT Thanh Miên
  • Tuyển chọn 3 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5
  • Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Trường Tiểu học Bình Hòa Hưng
  • Tuyển chọn 3 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4
  • Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Long Hậu

Xem thêm:  Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa lớp 9 – Trường THCS Vĩnh Tường