11 Tuyển chọn 2 đề thi cuối kì 1 lớp 5 môn Toán hay mới nhất

Tuyển chọn 2 đề thi cuối kì 1 lớp 5 môn Toán hay

Đề Số 1

Câu 1. Tính:

a) 12,03 – 2,03 + 7,4

b) 0,6341 x 1000

c) 16 x 0,25

d) 625:100

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 271,43:17

b) 26,7 x 1,5

c) 13,6 +180

d) 90,203 – 24,086

Câu 3. Tìm x:

a) 29,12: x = 12,7 – 7,5

b) x: 6,14 = 21,213,7

Câu 4. Tính tỉ số phần trăm của hai số:

a) 3,5 và 5

b) 21 và 84

Câu 5. Một tấm bìa hình tam giác có cạnh đáy 0,8dm và bằng 4/7 chiều cao. Tính diện tích tấm bìa hình tam giác đó.

Câu 6.

a) Một hình thoi có diện tích 3,15dm2, độ dài một đường chéo là 7dm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.

b) Một hình thoi có diện tích 1,89m2, độ dài đáy là 1,4m. Tính chiều cao của hình thoi.


Đề Số 2

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 963,24 – 874,86

b) 0,036: 0,48

c) 3,24 x 5,4

d) 100 -14,26

Câu 2. Tính:

a) 64,7% + 21,9%

b) 270% – 53,2%

c) 100% -18,9%

d) 4,8% + 35,72%

Câu 3. Điền dấu thích hợp vào ô trống

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Một lớp học có 23 học sinh nữ và 19 học sinh nam. Tỉ số phần trăm số học sinh nữ so với tổng số

học sinh cả lớp là:

A. 67,54%      C. 57,46%

B. 45,76%     D. 54,76%

Câu 5. Trên một miếng đất hình thang có đáy lớn 9m, đáy bé 5m và chiều cao 12m, người ta đã thu hoạch được 268,8kg rau. Tính xem mỗi mét vuông thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Xem thêm:  Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Trung Hòa

Câu 6. Một mảnh vải hình tam giác có độ dài đáy 9,28dm và chiều cao 25cm. Tính diện tích mảnh vải đó.

 

Có thể bạn quan tâm

  • Bộ 5 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 chọn lọc
  • Bộ 2 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán và Tiếng Việt – Trường Tiểu học Hưng Lộc
  • Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Kim Đồng
  • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
  • Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 – Trường Tiểu học Phổ An
  • Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học Lê Văn Tám
  • Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt, Lịch Sử, Khoa học chọn lọc
  • Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán – Trường Tiểu học An Thạnh