195 Tại sao Công ty CP Tập đoàn Meey Land liên tục vay vốn Chủ tịch HĐQT của mình? mới nhất

Vì sao Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land liên tục vay vốn của Chủ tịch?